GENEALOGIA

Joachim Gotsche Nyholm

Biografi & Portræt

NB | om min tip-oldefar - se slægtbog 4.24

Kongelig Skovridder og jagtven med Kong Frederik den VII

Joachim Gotsche Nyholm fødtes 1795 på Bregentved som søn af godsinspektør ved Bregentved godser Lars Christian Nyholm og Anna Brandt.

Bregentved
Bregentved omkring midten af 1800-tallet

I 1820 tog han forst- og landmålereksamen i Kiel og efter forskellige stillinger ved skovbruget, blev han i 1840 skovrider i Silkeborg Distrikt, i 1846 i Jægerspris og endelig i 1854 ved 2. Kronborgske Distrikt med bopæl på Valdemarslund ved Gurre Sø.

Valdemarslund
Valdemarslund Skovriderbolig ved Gurre Sø

I 1843 giftede han sig med Henriette Møller, med hvem han levede et lykkeligt familieliv med stor gæstfrihed for familie og de mange også kendte navne, der opsøgte ham for, at få del i hans anerkendte viden på sit felt.

Frederik den 7.
Kong Frederik den VII 1861

Han undslog sig offentlig optræden, men nød dog æren af, at tilbringe hele dagen i naturen ene sammen med Kong Frederik VII, i deres fælles kærlighed til jagt, fiskeri og gamle historiske minder.

Han døde på Valdemarslund i 1876. Hans hustru døde i København i 1885.

Kaj Munk: "Drenge, I Drenge, som døde - I tændte for Danmark i dybeste Mulm - en lysende Morgenrøde."